Call phone
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Tuyển dụng - chúng tôi cần bạn.

Danh mục

Quảng cáo trái
map

Chi tiết bài viết


Bảng giá vỏ xe (lốp xe) Michelin

Bảng giá được áp dụng bắt đầu từ ngày 01.10.2021

Nếu có sự thay đổi về giá Hoàng Trí Racing Shop sẽ cập nhật trực tiếp tại đây.

Thông tin giá

Mã SP

Mặt hàng

Giá(vnđ)

Xem chi tiết

TIRE282 100/80-14 Lốp Anakee Street - Sau Vario xe Zin, Sau AB-150 2020 (Indonesia) 777.000 Xem chi tiết
TIRE202 100/80-14 Lốp City Grip - Sau PCX,Sau Airblade độ, Trước PCX 150 (Thái Lan) 1.079.000 Xem chi tiết
TIRE111 100/80-14 Lốp Pilot Moto GP - Sau Vario xe Zin, Sau AB-150/2020 (Thái Lan) 751.000 Xem chi tiết
TIRE253 100/80-16 Lốp City Grip 2 - Trước SH 150 (Serbia) 1.564.000 Xem chi tiết
TIRE096 100/80-17 Lốp City Grip Pro - Sau Exciter 11 (Thái Lan) 927.000 Xem chi tiết
TIRE103 100/80-17 Lốp Pilot Moto GP - Sau Winner, Exciter (Thái Lan) 927.000 Xem chi tiết
TIRE212 100/80-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Exciter 11 (Thái Lan) 1.021.000 Xem chi tiết
TIRE201 100/90-10 Lốp City Grip - Sau Honda Lead (Thái Lan) 724.000 Xem chi tiết
TIRE236 100/90-10 Lốp Pilot Street 2 - Sau Lead (Thái Lan) 697.000 Xem chi tiết
TIRE158 100/90-12 Lốp City Grip - Honda Lead, SCR độ (Thái Lan) 776.000 Xem chi tiết
TIRE261 100/90-14 Lốp City Grip 2 - Sau PCX, Sau Airblade độ (Serbia) 1.118.000 Xem chi tiết
TIRE244 100/90-14 Lốp Pilot Moto GP - Sau PCX,Sau AB độ, Sau SH Mođe (Thái Lan) 915.000 Xem chi tiết
TIRE219 100/90-14 Lốp Pilot Street 2 - Sau PCX, Sau AB độ, Sau SH Mode (Thái Lan) 849.000 Xem chi tiết
TIRE160 110/70-11 Lốp City Grip - Trưức Vespa Primavera, LX độ (Thái Lan) 828.000 Xem chi tiết
TIRE246 110/70-12 Lốp City Grip 2 - Trưóc Vespa Sprini Fty (Serbia) 978.000 Xem chi tiết
TIRE270 110/70-12 Lốp Power Pure - Trước Vespa Sprint (Serbia) 1.078.000 Xem chi tiết
TIRE256 110/70-13 Lốp City Grip 2 - PS, Dylan, @ (Serbia) 1.217.000 Xem chi tiết
TIRE249 110/70-16 Lốp City Grip 2 - Trước SH 300 (Serbia) 1.719.000 Xem chi tiết
TIRE222 110/70-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Exciter 11 độ, Trước CB150, CBR (Thái Lan) 1.262.000 Xem chi tiết
TIRE254 110/80-14 Lốp City Grip 2 - Trước NVX (Serbia) 1.127.000 Xem chi tiết
TIRE100 110/80-14 Lốp City Grip Pro - Sau PCX, Sau Airblade độ (Thái Lan) 830.000 Xem chi tiết
TIRE159 110/90-12 Lốp City Grip - Trưóc Vesoa Sprint (Thái Lan) 884.000 Xem chi tiết
TIRE232 120/60-17 Lốp Pilot Street 2 - Trước Moto PKL (Thái Lan) 1.460.000 Xem chi tiết
TIRE182 120/70-10 Lốp City Grip - Sau Vespa LX đủ (Thái Lan) 960.000 Xem chi tiết
TIRE176 120/70-11 Lốp City Grip - Sau Vespa Primavera (Thái Lan) 1.120.000 Xem chi tiết
TIRE251 120/70-12 Lốp City Grip 2 - Trước Honda MSX, Vespa, GTS (Serbia) 1.118.000 Xem chi tiết
TIRE266 120/70-12 Lốp Power Pure - Trước Vespa, GTS, Honda MSX (Serbia) 1.382.000 Xem chi tiết
TIRE224 120/70-13 Lốp Power Pure - (Serbia) 1.352.000 Xem chi tiết
TIRE109 120/70-14 Lốp City Grip - (Thái Lan) 1.589.000 Xem chi tiết
TIRE264 120/70-14 Lốp City Grip 2 - Trước NVX, Sau PCX 150 (Serbia) 1.680.000 Xem chi tiết
TIRE287 120/70-17 Lốp Pilot Moto GP - Sau Winner, Exciter (Thái Lan) 1.487.000 Xem chi tiết
TIRE273 120/70-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Exciter 150 (Thái Lan) 1.530.000 Xem chi tiết
TIRE242 120/80-16 Lốp City Grip 2 - Sau SH 150 (Serbia) 1.897.000 Xem chi tiết
TIRE260 130/70-12 Lốp City Grip 2 - Sau Vespa, GTS, Honda MSX (Serbia) 1.564.000 Xem chi tiết
TIRE265 130/70-12 Lốp Power Pure - Sau Vespa, GTS, Honda MSX (Serbia) 1.521.000 Xem chi tiết
TIRE252 130/70-13 Lốp City Grip 2 - PS, Dylan, @ (Serbia) 1.610.000 Xem chi tiết
TIRE248 130/70-16 Lốp City Grip 2 - Sau SH 3O3i (Serbia) 1.984.000 Xem chi tiết
TIRE218 130/70-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau CB150, CBR (Thái Lan) 1.622.000 Xem chi tiết
TIRE217 140/60-13 Lốp Power Pure - (Serbia) 1.491.000 Xem chi tiết
TIRE255 140/70-12 Lốp City Grip 2 - MSX, Monkey, Zoomer-X, Sprint... (Serbia) 1.824.000 Xem chi tiết
TIRE258 140/70-14 Lốp City Grip 2 - Sau NVX (Serbia) 1.951.000 Xem chi tiết
TIRE250 140/70-16 Lốp City Grip 2 - Sau SH 150 (Serbia) 2.478.000 Xem chi tiết
TIRE208 140/70-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau CB150, CBR (Thái Lan) 1.640.000 Xem chi tiết
TIRE226 150/60-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Moto PKL (Thái Lan) 1.911.000 Xem chi tiết
TIRE225 150/70-13 Lốp Power Pure - (Serbia) 1.886.000 Xem chi tiết
TIRE262 150/70-14 Lốp City Grip 2 - Sau NVX (Serbia) 2.404.000 Xem chi tiết
TIRE079 50/100-17 Lốp City Pro - Trước Wave, Dream độ (Thái Lan) 468.000 Xem chi tiết
TIRE204 60/90-14 Lốp Pilot Street 2 - Trước Airblade (Thái Lan) 633.000 Xem chi tiết
TIRE068 60/90-17 Lốp City Pro - Trước Wave, Dream (Thái Lan) 478.000 Xem chi tiết
TIRE284 60/90-17 Lốp Pilot Moto GP - Trước Wave, Dream (Thái Lan) 575.000 Xem chi tiết
TIRE206 60/90-17 Lốp Pilot Street 2 - Trước Wave, Dream (Thái Lan) 535.000 Xem chi tiết
TIRE097 70/90-14 Lốp City Grip Pro - Trước Mio, Luvias, Airblade độ (Thái Lan) 559.000 Xem chi tiết
TIRE229 70/90-14 Lốp Pilot Moto GP - Trước Mio, Luvias, Airblade độ (Thái Lan) 689.000 Xem chi tiết
TIRE203 70/90-14 Lốp Pilot Street 2 - Trước Mio, Luvias, Airblade độ (Thái Lan) 586.000 Xem chi tiết
TIRE220 70/90-16 Lốp Pilot Street 2 - Trước Nouvo (Thái Lan) 701.000 Xem chi tiết
TIRE093 70/90-17 Lốp City Grip Pro - Trước Exciter 10,11 (Thái Lan) 638.000 Xem chi tiết
TIRE067 70/90-17 Lốp City Pro - Sau Wave, Dream (Thái Lan) 564.000 Xem chi tiết
TIRE285 70/90-17 Lốp Pilot Moto GP - Sau Wave, Dream (Thái Lan) 696.000 Xem chi tiết
TIRE207 70/90-17 Lốp Pilot Street 2 - Trước Exciter 10,11 (Thái Lan) 647.000 Xem chi tiết
TIRE276 70/90-17 Lốp Sirac Street - Sau VVave, Dream (Indonesia) 662.000 Xem chi tiết
TIRE279 80/90-14 Lốp Anakee Street - Trước Airblade, Vision (Indonesia) 617.000 Xem chi tiết
TIRE098 80/90-14 Lốp City Grip Pro - Trước Airblade (Thái Lan) 594.000 Xem chi tiết
TIRE243 80/90-14 Lốp Pilot Moto GP - Trước Airblade, Vision (Thái Lan) 709.000 Xem chi tiết
TIRE274 80/90-14 Lốp Sirac Street - Trưúc Airblade, Vision (Indonesia) 617.000 Xem chi tiết
TIRE223 80/90-16 Lốp Pilot Street 2 - Sau Nouvo, Trước SH Mode (Thái Lan) 828.000 Xem chi tiết
TIRE094 80/90-17 Lốp City Grip Pro - Sau Exciter 10 (Thái Lan) 803.000 Xem chi tiết
TIRE071 80/90-17 Lốp City Pro - Sau Wave, Dream (Thái Lan) 682.000 Xem chi tiết
TIRE286 80/90-17 Lốp Pilot Moto GP - Trước Wave, Exciter (Thái Lan) 885.000 Xem chi tiết
TIRE221 80/90-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Exciter 10 (Thái Lan) 876.000 Xem chi tiết
TIRE277 80/90-17 Lốp Sirac Street - Sau Exciter 10, độ (Indonesia) 803.000 Xem chi tiết
TIRE281 90/80-14 Lốp Anakee Street - Trước Vario xe Zin, Trước AB-150 2020 (Indonesia) 658.000 Xem chi tiết
TIRE263 90/80-14 Lốp City Grip 2 - Sau Airblade (Serbia) 1.020.000 Xem chi tiết
TIRE112 90/80-14 Lốp Pilot Moto GP - Trước Vario xe Zin, Trước AB-150/2020 (Thái Lan) 725.000 Xem chi tiết
TIRE095 90/80-17 Lốp City Grip Pro - Sau Exciter 10, độ (Thái Lan) 836.000 Xem chi tiết
TIRE104 90/80-17 Lốp Pilot Moto GP - Trước Winner, Excter (Thái Lan) 898.000 Xem chi tiết
TIRE209 90/80-17 Lốp Pilot Street 2 - Sau Exciter 10, độ (Thái Lan) 917.000 Xem chi tiết
TIRE231 90/90-10 Lốp Pilot Street 2 - Trước và sau Cuxi (Thái Lan) 676.000 Xem chi tiết
TIRE280 90/90-14 Lốp Anakee Street - Sau Airblade, Vision (Indonesia) 676.000 Xem chi tiết
TIRE099 90/90-14 Lốp City Grip Pro - Sau Airblade (Thái Lan) 711.000 Xem chi tiết
TIRE228 90/90-14 Lốp Pilot Moto GP - Sau Airblade, Vision (Thái Lan) 732.000 Xem chi tiết
TIRE205 90/90-14 Lốp Pilot Street 2 - Sau Airblade (Thái Lan) 729.000 Xem chi tiết
TIRE275 90/90-14 Lốp Sirac Street - Sau Airblade, Vision (Indonesia) 676.000 Xem chi tiết
TIRE157 93-/90-12 Lốp City Grip - Honda Trước Lead (Thái Lan) 714.000 Xem chi tiết
Trọn bộ sản phẩm 87.322.000đ
download

Bảng giá khác:

 • Bảng giá phụ kiện PG-1 chính hãng Yamaha
 • Bảng giá lốp xe Camel
 • Bảng giá đồ chơi xe Vision 2021 mạ crom
 • Bảng giá đồ chơi xe Vision 2021 sơn carbon
 • Bảng giá đồ chơi xe NVX 2021 sơn carbon
 • Bảng giá đồ chơi xe SH Mode 2020 sơn carbon
 • Bảng giá đồ chơi xe SH Mode 2020 mạ crom
 • Bảng giá phụ kiện đồ chơi chính hãng Zhi.Pat
 • Bảng giá đồ chơi xe SH 2020 sơn carbon
 • Bảng giá đồ chơi xe Airblade 2020 mạ crom
 • Bảng giá đồ chơi xe Airblade 2020 sơn carbon
 • Bảng giá đồ chơi xe SH 2020 mạ crom
 • Bảng giá phụ kiện Freego mạ crom
 • Đồ chơi xe Grande 2019 mạ crom
 • Bảng giá phụ kiện mạ crom Vario 2018
 • Bảng giá đồ chơi xe mạ crom Future 2018
 • Bảng giá đồ chơi sơn carbon Vario 2018
 • Bảng giá phụ kiện PCX 2018 sơn carbon
 • Bảng giá thùng Givi chính hãng
 • Bảng giá phụ kiện PCX 2018 mạ crom
 • Bảng giá phụ kiện Endurance Winner 150
 • Bảng giá phụ kiện mạ crom NVX 2017
 • Bảng giá PHỤ KIỆN ENDURANCE trang trí xe Airblade 2016
 • Bảng giá đồ chơi xe Z800
 • Bảng giá phụ tùng xe Lead 2018 - Bảng giá đồ chơi xe Lead 2018
 • Bảng giá đồ chơi xe Z1000 - Phụ tùng xe Kawasaki Z1000
 • Bảng giá tổng hợp đồ chơi xe Raider
 • Bảng giá đồ chơi xe Wave
 • Bảng giá phụ kiện sơn carbon PCX 2014
 • Bảng giá phụ kiện sơn carbon Sh Mode
 • Bảng giá phụ kiện sơn carbon Airblade 2016
 • Bảng giá phụ kiện sơn carbon Airblade 2013
 • Bảng giá phụ kiện sơn carbon SH 2017
 • Bảng giá phụ kiện sơn carbon NVX 2017
 • Bảng giá đồ chơi xe axelo
 • Bảng giá đồ chơi xe TFX - tổng hợp đồ chơi xe TFX
 • Bảng giá đồ chơi xe NVX - Đồ chơi xe Yamaha NVX
 • Bảng giá đồ chơi xe Wave Blade
 • Bảng giá đồ chơi xe mạ crom SH 2017
 • Bảng giá đồ chơi xe Kawasaki Z-125
 • Bảng giá đồ chơi Z300
 • Phụ tùng đồ chơi Dream
 • Bảng giá đồ chơi xe Venus
 • Bảng giá tổng hợp Đồ chơi xe Address
 • Bảng giá tổng hợp đồ chơi xe R15
 • Bảng giá tổng hợp đồ chơi xe R3
 • Bảng giá tổng hợp đồ chơi xe Janus
 • Bảng giá tổng hợp đồ chơi xe MSX
 • Bảng giá tổng hợp đồ chơi xe Sonic
 • Bảng giá đồ chơi xe honda winner 150
 • Bảng giá khác
 • Bảng giá phụ kiện Exciter 150 -2016
 • Bảng giá đồ chơi FZ150i
 • Bảng giá phụ tùng xe Vespa Premavera - Sprint
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Sirius Fi
 • Bảng giá đồ chơi trang trí Wave RSX 2014
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Grande
 • Bảng giá phụ kiện trang trí xe Suzuki Impulse
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Happy Vision 2014
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Jupiter FI
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Nouvo Fi 2015 – Nouvo 6
 • Bảng giá đồ chơi Exciter 150
 • Bảng giá Click Thái 2015
 • Bảng Giá Yamaha Acruzo
 • Bảng giá phụ kiện trang trí xe Airblade 2016
 • Bảng giá khung bảo vệ _Khung sườn inox
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Airblade 2011
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Nozza
 • Bảng giá Pass bảo vệ heo dầu các loại xe
 • Bảng giá phụ tùng Inox trang trí xe Airblade phiên bản cũ
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Click
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Elizabeth EFI
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Exciter 2011-2014
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Fly 2012
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Hayate 2011
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Hayate phiên bản cũ
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Lead-SCR
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Liberty
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Luvias
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Nouvo LX
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Nouvo SX
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe PCX
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Wave RSX 2012-2013
 • Bảng giá phụ tùng Vespa LX-Vespa S-Vespa GTS
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Sh Mode
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe SH 2012-2015
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Nouvo phiên bản cũ
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Lead 2013-2014
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Future 2012 -2014
 • Bảng giá phụ tùng trang trí xe Exciter phiên bản cũ
 • Bảng giá phụ tùng inox xe Shark
 • Bảng giá phụ tùng inox xe Airblade 2013-2014
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Vision
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe SYM Joyride
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe Sirius
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe SH
 • Bảng giá phụ tùng inox trang trí xe PCX 2014
 • .